Ilmainen Järjestysvinkit miniopas • Järjestysvinkit

Ilmainen Järjestysvinkit miniopas

 

Tilaa tästä Järjestysvinkit miniopas.

 Tulet saamaan ilmoituksen myös tulevista kursseista ja tapahtumista.
Nähdään vinkkien parissa!

 

 

Ammattijärjestäjä auttaa luopumaan turhasta

Ammattijärjestäjä kotiin?

Lue lisää ammattijärjestäjäpalvelusta valikosta

Mihin tarvitaan ammattijärjestäjää?

Tuntuuko siltä, että tavarat hallitsevat elämääsi? Päätä särkee ja voimattomuus iskee siisteyden ja järjestämisen edessä. Tavarat ja ajatus on hukassa ja ympärilläsi vallitsee ainainen sotku ja epäjärjestys. Arki kärsii eikä suju. Miten aloittaa kaaoksen keskellä, kun ei tiedä mistä lähteä liikkeelle?
Kuulostaa tutulta.
Kaikille on kaikenlaista tarjolla ja halvalla. Tavaraa ja papereita on voinut kertyä koteihimme ja toimistoon monesta eri syystä. Kulutusyhteiskunnan myötä sekä ylisukupolvien ”joskus tarvitaan” perinteet lisättynä elämänmuutoksiin mm. perheenlisäys, lasten kasvaminen ja poismuutto, läheisen menetys, työpaikan vaihdot ja pakkomuutot ennelta arvaamattomasti...
Elämme yltäkylläisyydessä, jonka hallitseminen ei ole kellekään helppoa. Ei ainkaan yksin. Tilanne on ennenkokematon. Lue lisää valikosta PALVELUT

Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

GDPR tietosuoja

Tietosuojaseloste 25.5.2018
Asiakassuhteen hoitaminen ja palveluiden kehittäminen

Rekisterinpitäjä Järjestysvinkit Laura
Asiakasrekisteri tietosuojaseloste
Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä

Noudatamme tietosuoja-asetuksia ja rekisterissä olevat sähköpostiosoitteet ovat rekisterin pitäjän hallussa asianmukaisesti. Tietojasi ei luovuteta ulkopuolisille ja niitä käytetään vain sinun parhaaksesi ja tasokkaan sisällön jakamiseen että kehittämiseen.

Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.
1. Rekisterinpitäjä
Järjestysvinkit (Y-tunnus 2414871-2) Helsinki
Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa
Laura Holmström, Järjestysvinkit 050 5443905
2. Rekisteröidyt
Asiakkaat ja uutiskirjeen tilaajat (järjestysvinkit miniopas)
3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus
Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat: uutiskirje, laskutus
asiakassuhteen hoitaminen ja palveluiden kehittäminen

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot
Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:
Yhteystiedot
-nimi
-osoite
-sähköposti
-puhelinnumero
Asiakastiedot
(tiedot ostetuista tuotteista/ palveluista)
Tietosuojaseloste 24.5.2018
5. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt laura@jarjestysvinkit.fi

Tarkastusoikeus:

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.
Oikeus tietojen oikaisemiseen:
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.
Vastustamisoikeus:
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.
Suoramarkkinointikielto:
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.
Poisto-oikeus:
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.
Suostumuksen peruuttaminen
Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.
Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.
Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilörekisteriin merkittäviä tietoja hankitaan säännönmukaisesti asiakkaalta itseltään tuotteen tai palvelun tilaamisen yhteydessä ja henkilön liittyessä itse sähköpostilistalle. mm.
-Wordpress uutiskirjeentilauksen yhteydessä (Miniopas)
-Google Analytics
7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin Järjestysvinkit ulkopuolelle.
8. Käsittelyn kesto
Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kun asiakkuus on voimassa.
9. Henkilötietojen käsittelijät
Asiakasrekisteriä käsittelevät Järjestysvinkit omistaja.
Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti. Suomalainen kirjapitotoimisto tmi Naturalpartners käsittelee luottamuksella Järjestysvinkit firman asiakkailta saadut osoitteet.
10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi
Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.
12. Evästeet
Yritys kerää tietoja järjestysvinkit.fi vierailevilta henkilöiltä. Tietoja käytetään liiketoiminnan kehittämiseen sekä markkinoinnin kohdentamiseen. Evästeiden keräämisestä tulee automaattinen ilmoitus, kun henkilö ensimmäisen kerran saapuu sivustolle. Muut verkkosivustot, joille mahdollisia linkkejä on, keräävät ja hyödyntävät evästeitä heidän tarpeidensa mukaan. Henkilön tulee itse hyväksyä jokaisen sivuston evästeet itse. Mikäli henkilö ei hyväksy, että hänestä kerätään tietoja, kyseisen sivuston käyttö tulee välittömästi lopettaa.